ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Filialen i Mörtebo upphör

Det visade sig svårt att få filialen tillfredsställande skött, samt att den ringa omsättningen ej medgav anställande av kompetent person som föreståndare.