ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

4 april köptes Jonas Hedmans gård

Snart nog stod det emellertid klart, att någon annan butikslokal måste anskaffas. Prästtorparen Jonas Hedman hade under hand förklarat sig villig att sälja sin stuga, och vid styrelsens sammanträde den 4 april 1868 beslöt man att köpa densamma för 1,200 riksdaler.

Jonas Hedmans gård köptes 4 april 1868 av Ugglebo Arbetareförening