ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Priserna fortsatte att stiga under våren

Sammanmalt rågmjöl kostade under våren 3 riksdaler för lispund (35 öre/kg). Hur högt detta pris i själva verket var framgår bäst vid jämförelse med att oskummad mjölk detta år kostade 12 öre kannan (4,6 öre litern) och smör 1 riksdaler/kg. Då betalades ett 12 timmars dagsverke med 75 öre eller högst 1 riksdaler. Bönderna fick 6 kr tolften (ca 50 öre/st.) för 3×9 tums plank, vilka de själva sågade till samt körde till Axmar och det ansågs som en oerhörd framgång om priset någon gång steg inemot det dubbla.

Angående måttenheter

1 lispund = 8,5 kg
1 kanna = 2,6 l
1 tolft = 12 st.