ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ockelbo Sparbank

1867 bestämdes att föreningens närmaste uppgifter skulle enligt $2 vara att bilda en sparkassa eller folkbank där pengarna kunde sättas in och lån erhållas till grundande av arbetsföretag m.m.

Det kom att dröja mer än 50 år innan detta kunde förverkligas tills detta år då bolaget kunde fira 50 år.

Bolagsstämman fastslog att 5,000 kronor skulle anslås till grundfond i Ockelbo Sparbank, vilken därigenom kunde organiseras och begynna sin verksamhet året därpå.