ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Filialer – karta och tidslinje

Filialer – karta och tidslinje

Filialer – karta och tidslinje 1867 Filial i Åmot upprättades 1869 Filialen i Åmot läggs ned 1876 Filial i Säbyggeby upprättades 1880 Filialen i Mörtebo upprättades 1884 Filialen i Säbyggeby upphörde 1886 Filialen i Mörtebo upphörde 1905 Filial i Säbyggeby...
Namnet Ockelbo fastställdes

Namnet Ockelbo fastställdes

Namnet Ockelbo fastställdes Den fornsvenska formen av namnet Ockelbo anses ha varit Oklabo eller Uklabo. På 1300- och 1400-talen förekom skrivformerna De oklabo, oclabo, wklabo, wcclabo, Wklabo och Wgglabo. Redan tidigt fann man namnet underligt och oförklarligt, och...

Metersystemet infördes

Metersystemet infördes Metersystemet infördes i Sverige med en tioårig övergångsperiod. I stället för aln, fot och tum fick vi m, dm, cm och mm. Tunna, kappe, kanna, skålpund osv. ersattes av våra liter- och...

Järnvägen kom till Ockelbo

Järnvägen kom till Ockelbo Järnvägen från Stockholm mot Norrland byggdes under senare delen av 1800-talet. Den första delen var Stockholm-Uppsala som var klar 1866. Järnvägen byggdes sedan bit för bit via Krylbo (bansträckan invigd 1873), Storvik (1875), Ockelbo...

Kronan ersatte silvermyntet

Kronan ersatte silvermyntet Från slutet av 1700-talet var silvermyntet Riksdaler specie svenskt huvudmynt. Men det fanns samtidigt även två sedelsystem benämnda Riksdaler riksgälds och Riksdaler banco, vilka hade ett lägre värde. 1855 ändrades speciedalern till...