ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Namnet Ockelbo fastställdes

Namnet Ockelbo fastställdes

Namnet Ockelbo fastställdes Den fornsvenska formen av namnet Ockelbo anses ha varit Oklabo eller Uklabo. På 1300- och 1400-talen förekom skrivformerna De oklabo, oclabo, wklabo, wcclabo, Wklabo och Wgglabo. Redan tidigt fann man namnet underligt och oförklarligt, och...