ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Omsättning och aktiekapital

Omsättning och aktiekapital

Omsättning och aktiekapital Efter handelsbolagets första hela verksamhetsår redovisades en omsättning på 174,000 riksdaler. Försäljningspriserna var emellertid så låga, att nettovinsten stannade vid 575 riksdaler och ändå var frakter och övriga omkostnader mycket...
Kung Karl XV antar förslag om bolag

Kung Karl XV antar förslag om bolag

Kung Karl XV antar förslag om bolag Ugglebo Arbetareförening bildades Fastställande ab bolagsordningen för Ugglebo arbetareförenings aktiebolag, skrift från Kongl. Majtts 27 maj 1868 Följande text står att läsa på bilden ovan:”Kongl. Maj:ts nådiga resolution på en af...

Föreningen ombildades till aktiebolag den 27 maj

Föreningen ombildades till aktiebolag den 27 maj Det visade sig att handelsrörelsen enligt gällande lag inte kunde drivas i den form som initiativtagarna hade tänkt sig, utan föreningen måste ombildas till aktiebolag. Så kom Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag till...

Artikel från den 23 april

Artikel från den 23 april Norrköpings Tidningar skrev: ”Ugglebo arbetareförening i Norrland har genom sin handelsrörelse under 5 månader, från den 20 oktober till den 31 mars, omsatt ett kapital av 106,600 riksdaler och därpå erhållit en nettobehållning av 6...
Den första ombyggnationen

Den första ombyggnationen

Den första ombyggnationen Samma månad beslöts det att man skulle förlänga affärslokalen med en avdelning för butik och packbod. I butiken trängdes sockertoppar och snuskaggar med sirapsfat och silltunnor. Stövlar, korgar och granna schalar hängde som i taket och...
4 april köptes Jonas Hedmans gård

4 april köptes Jonas Hedmans gård

4 april köptes Jonas Hedmans gård Snart nog stod det emellertid klart, att någon annan butikslokal måste anskaffas. Prästtorparen Jonas Hedman hade under hand förklarat sig villig att sälja sin stuga, och vid styrelsens sammanträde den 4 april 1868 beslöt man att köpa...