ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ockelbo Sparbank

Ockelbo Sparbank 1867 bestämdes att föreningens närmaste uppgifter skulle enligt $2 vara att bilda en sparkassa eller folkbank där pengarna kunde sättas in och lån erhållas till grundande av arbetsföretag m.m. Det kom att dröja mer än 50 år innan detta kunde...