ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ny ordförande i styrelsen

Ny ordförande i styrelsen

Ny ordförande i styrelsen Kyrkvärden Olof Larsson på nr 4 i Östby valdes till ordförande i styrelsen och komminister E. J. Ekman till kassör. Båda dessa befattningar var oavlönade. 1870 Kyrkvärden Olof Larsson, ordförande i Ugglebo arbetareförenings...