ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Aktieregisterbok togs i bruk

Aktieregisterbok togs i bruk Detta år togs aktieregisterboken i bruk och vid årets slut var aktiernas antal 1,527 kr. Bolagsstämman beslöt att från reservfonden föra över 1,389 kronor och för att justera aktiekapitalet till den ursprungligen avsedda storleken på 6,000...