ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ombyggnad tack vare ökat varulager

Ombyggnad tack vare ökat varulager

Ombyggnad tack vare ökat varulager Under detta sekels första årtionde ökades varulagret oupphörligt och det blev svårt att kunna tillfredställande överskåda, värdera och saluföra det stora lagret i de befintliga lokalerna. Under detta år behandlades olika förslag till...