ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Kortare arbetstid infördes

Kortare arbetstid infördes Vid bolagsstämman begärde styrelsen att öppettiderna skulle kortas så att biträdenas arbetstid kunde minskas från tretton till tolv timmar. Stämman biföll förslaget under förutsättning att även övriga handlare på orten införde en sådan...