ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Medel till gratifikationer anslogs

Medel till gratifikationer anslogs Även av detta års vinst anslogs det medel till gratifikationer. Åt prosten Sjöström inköptes ett skrivtyg av silver ”för det besvär och omtanke han haft för föreningens bästa”. Styrelsens ordförande Olof Larsson och föreståndaren...

Kronan ersatte silvermyntet

Kronan ersatte silvermyntet Från slutet av 1700-talet var silvermyntet Riksdaler specie svenskt huvudmynt. Men det fanns samtidigt även två sedelsystem benämnda Riksdaler riksgälds och Riksdaler banco, vilka hade ett lägre värde. 1855 ändrades speciedalern till...