ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ny handelsföreståndare anställdes

Ny handelsföreståndare anställdes

Ny handelsföreståndare anställdes I januari beslöt styrelsen att handelsföreståndaren omedelbart skulle sägas upp ”tillfölje av yppat missnöje” med honom. I hans ställe antog styrelsen fjärdingsmannen Eric Grönberg till föreståndare. Årslönen var 1,700 riksdaler och...