Sponsring

Ett av ICAs stora mål är att vara en positiv kraft i samhället i hela landet året runt.  Det är vi genom att fokusera vår sponsring på hälsa och välbefinnande samt allas lika värde.
Det gör vi bland annat genom vår kärnverksamhet mat och måltider. I praktiken betyder det att våra sponsringssamarbeten har fokus på hälsa, mat och träning samt socialt ansvarstagande.

Klicka här för att se vilka Ugglebo Arbetareförenings AB sponsrar >

På ica.se kan du läsa mer om ICA's ansvarstagande och om sponsring >