Historia

1867 var det missväxt i Ockelbo och det var ont om mat och priserna höjdes. För att underlätta för invånarna beslöt man den 13 oktober att bilda Ugglebo Arbetareförening som skulle sälja livsförnödenheter till sina medlemmar till lägre pris.

Initiativtagare var församlingens kyrkoherde, kontraktsprosten K. F. Sjöström som ansåg att föreningens syfte ej enbart skulle vara ekonomiskt utan även andligt och detta innebar bland annat att brännvin, spritdryck-er och lyxartiklar ej skulle saluföras. Föreningen skulle med andra ord omfatta alla ändamål, som syftade till att genom förenad kraft befrämja arbetarnas bästa i andligt och lekamligt hänseende.

Klicka här för att läsa mer om Ugglebo Arbetareförenings historia >