Sponsring

Utdelade utvecklingsmedel 2018

Av de fonderade medlen som Ugglebo Arbetareförenings AB har avsatt för samarbete med
olika utvecklingsprojekt har under 2018 följande tilldelats utvecklingspengar:

BK Framtiden, FUB, Ockelbo kolonilottsförening och Ockelbo OK.