Sponsring

Utdelade utvecklingsmedel 2017

Av de fonderade medlen som Ugglebo Arbetareförenings AB har avsatt för samarbete med
olika utvecklingsprojekt har under 2017 följande tilldelats utvecklingspengar:

Ockelbo Släktforskarförening, Lekbacken Wij Trädgårdar, Uggleracet Ockelbo IF, Ockelbo Orienteringsklubb.