Sponsring

Ockelbo Hockey Club

Bolaget Ugglebo sponsrar Ockelbo Hockey Club

 

Ockelbo Hockey Club bildades 2011.

http://idrottonline.se/OckelboHockeyClub-Ishockey/