Skriv ut

Utdelade utvecklingsmedel 2015

Av de fonderade medlen som Ugglebo Arbetareförenings AB har avsatt för samarbete med
olika utvecklingsprojekt har under 2015 följande tilldelats utvecklingspengar:

Ockelbo Föreningsallians, Ockelbo Kolonilottsförening och Familjecentralen.