Skriv ut

Utdelade utvecklingsmedel 2016

Av de fonderade medlen som Ugglebo Arbetareförenings AB har avsatt för samarbete med
olika utvecklingsprojekt har under 2016 följande tilldelats utvecklingspengar:

BK Framtiden, Bågskytteklubben, OIF Gympa och Skogsbyn Jädraås.