Samhälle

TACK-lotten bidrar till samhällsviktiga insatser för hälsa, mångfald och integration

Tack-lotten är en ny skraplott som ger vinstchans samtidigt som den bidrar till samhällsviktiga insatser för hälsa, mångfald och integration. Allt överskott går till projekt, idéer och organisationer som gör bestående positiva skillnader i samhället via lotteriets förmånstagare Cancerfonden och Röda Korset.

Vi har satsat på ett lotteri där fler vinner meningsfulla vinster oftare. Därför är vår högsta vinst 250 000 kronor och vi har ökat antalet mellanvinster. Det tycker vi är sympatiskt.

Vår lott heter TACK! Vi tycker att tack är ett av våra finaste ord. I namnet finns ett automatiskt tack till alla som köper lotten. Och samtidigt ett tack från de människor som blir hjälpta av att överskottet från lotteriet går till just dem.

Hör med din lokala ICA-handlare om de tillhandahåller TACK-lotten. 

Läs mer om TACK-lotten >

 

För oss på ICA går ett medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i hand med långsiktig lönsamhet. Våra kunder och andra parter ska känna trygghet och förtroende för oss och vår verksamhet. ICAs Goda Affärer består av sju ståndpunkter som beskriver vår syn på etik och samhällsansvar.

Vi är övertygade om att ett ansvarstagande för både miljön och människan går hand i hand med god lönsamhet. Varje dag arbetar vi målmedvetet för att bidra till ett hållbart samhälle, även för kommande generationer.

Vi har tre viktiga ledord i vårt hållbarhetsarbete. Transparens är det första. Omvärlden ska ha insyn i vårt hållbarhetsarbete. Trovärdighet är det andra. Vi ska ständigt reflektera över vårt ansvar, och berätta om våra styrkor och svagheter. Spårbarhet är det tredje. Vi ska veta varifrån våra produkter kommer och under vilka förhållanden våra leverantörers verksamheter bedrivs.

Sedan 2004 är ICA anslutet till FNs företagsinitiativ Global Compact, vilket innebär att vi tar aktivt ansvar för Global Compacts tio internationella principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Genom ICAs Goda Affärer – sju utgångspunkter för vårt hållbarhetsarbete – lever vi upp till principerna i Global Compact.

ICAs Goda Affärer handlar exempelvis om att vi ska försäkra oss om att vi har trygga varor i sortimentet. Leverantörer och produkter ska leva upp till våra krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvar. Vi ska arbeta med att minska vår egen klimat- och miljöpåverkan. Andra viktiga frågor är mångfald, hälsa och vår roll i samhället.

ICAs Goda Affärer innebär att vi ska:

  • Drivas med lönsamhet och god etik.
  • Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov.
  • Värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna.
  • Ha en öppen dialog internt och med omvärlden.
  • Säkerställa kvalitet och trygga produkter.
  • Främja hälsa och goda matvanor.
  • Verka för en god miljö med hållbar utveckling.

Kopplat till varje ståndpunkt finns policyer med riktlinjer för hur arbetet i praktiken ska gå till.

Läs mer om ämnet > Märkningar