Historia

Bakgrunden till att Ugglebo Arbetareförening startades

Nöden blev Ugglebos moder. Under år 1867 var missväxten nästan total på grund av den långa, kalla och snörika våren.

På valborgsmässoaftonen låg så mycket snö kvar att gärdesgårdarna inte syntes och man körde på skarsnö över dem. Isarna på sjöarna var tjocka och starka så att timmerkörningarna med häst var i full gång långt fram i maj.

Sommaren blev varm och det växte bra och det fanns förhoppning om en god skörd trots att sådden blev mycket försenad. Förhoppningarna grusades totalt när natten mot Mikaeldagen kom med rejäl frost som totalt förstörde utsikterna till mogen skörd av vårsådden.

Brist på varor, höga priser samt att handlarna misstänktes för att lägga på en oskälig vinst på varorna samt att de ej var lämpliga att på bästa sätt anskaffa de varor som befolkningen behövde väckte tanken på bildande av en förening. Denna förening skulle anskaffa och tillhandahålla livsmedel åt sina medlemmar till billigaste pris.

Saken diskuterades på ett sammanträde med intresserade under sommaren 1867 och den 13 oktober samma år gillades och antogs på allmän sammankomst stadgar för Ugglebo Arbetareförening.

Den ledande och enade kraften bland initiativtagarna var församlingens dåvarande kyrkoherde, kontraktsprosten fil d:r K. F. Sjöström, som även formulerade föreningens stadgar.

bolaget ugglebo historia 1867 stiftare k f sjostrom  bolaget ugglebo historia 1867 kassor j f lagergren

Kontraktsprosten Fil. D:r K. F. Sjöström, initiativtagare och stifare av föreningen samt Musikdirektör J. F. Lagergren, mångårig kassör.

Öppnar butik i sockenmagasinet

När verksamheten började hyrde man in sig först i sockenmagasinet där man öppnar butik med lagerlokal.

bolaget ugglebo historia 1867 sockenmagasinet

Ugglebo Arbetareförenings första butik med lagerlokal, sockenmagasinet i Ockelbo.

Styrelsens ordförande

bolaget ugglebo historia 1867 ordforande j w Ehrlin

Inspektör J. W. Ehrlin. Ordförande och föreståndare 1867-1869.

Filial

Åmot

Redan i början öppnades ett slags filial i Åmot och livsmedel kördes ut dit och såldes av N. Östling.
Men eftersom Åmotsborna hellre önskade en handelsbod, där alla varor kunde köpas, och föreningen då ej hade förmåga eller lust att tillmötesgå denna önskan och ej heller ville godtaga de villkor, Östling uppställt för att fortsätta med rörelsen, så lades affären ned 1869.

bolaget ugglebo historia 1867 filial åmåt

Utkörning av varor till filialen i Åmot.

Andra butiker

Säbyggeby

1867-1869 bedrevs försäljning i Huldssons gård på Blåsbacken.

bolaget ugglebo historia 1867 sabyggeby

Ny butikslokal anskaffades

Ganska snart stor det klart att en annan butikslokal måste anskaffas. Vid styrelsesammanträde den 4 april beslöts att förvärva Prästtorparen Jonas Hedmans stuga för 1.200 Rd. Denna enkla envåningsstuga byggdes till med utrymme för en butikslokal och packbod mot söder.

bolaget ugglebo historia 1868 jonas hedmans stuga

Eftersom man var så långt före sin tid med att starta upp en konsumentförening så var detta ej ännu lagligt, det fanns helt enkelt inga dylika sammanslutningar. Så för att kunna bedriva en handelsrörelse måste föreningen ombildas till aktiebolag och den 27 maj fick Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag sin bolagsordning fastställd av Kungl. Maj:t.

Sommaren blev torr och brännande het vilken medförde missväxt. Foderbristen till djuren var stor, svårt att få säd till föda.

Inga järnvägar ledde längre än till Uppsala.

Förråden i Gävle sinade och inga nya laster kunde komma förrän sjöfarten öppnades.

Slutligen tömdes förråden i Gävle trots att man hade tillämpat en slags ransonering.

Slutligen kom beskedet att den första båtlasten med ryskt rågmjöl skulle anlända till Gävle hamn. Forbönder från alla delar av Gästrikland och angränsande områden hade legat flera dagar och väntat på den dyrbara lasten. Forbönderna formligen slogs om att få en del av lasten och många blev tomhänta och fick återvända hem utan det eftertraktade rågmjölet.

Flera båtar anlände och behovet kunde fyllas.

Ny handelsföreståndare anställdes

Handelsföreståndare, handlaren C. L. Ekman från Östersund, anställdes i november 1869.

 

Ny styrelseordförande

bolaget ugglebo historia 1870 ordforande ol larsson

Kyrkovärd Ol. Larsson, Ordförande 1870-1888

bolaget ugglebo historia fastigheter 1870 ockelbo

Denna bild över Ockelbo togs på1870-1880-talet.

 

Ny handelsföreståndare

 bolaget ugglebo historia 1871 föreståndare Erik Grönberg

Erik Grönberg, 1871-1875.

 

Nytt varumagasin byggs

Ett varumagasin av timmer byggs till mot söder.

 

Ny handelsföreståndare

 bolaget ugglebo historia 1875 forestandare p ekelund

P. Ekelund, Föreståndare, 1875-1887.

 

Filial i Säbyggeby inrättas

I Huldssons gård på Blåsbacken inrättades en filial.  

 bolaget ugglebo historia fastigheter 1876 sabyggeby

 

Ny våning till butiken

Envåningsstugan byggs på med en våning.

 

Ny filial öppnas i Mörtebo

Filial upprättades hos Pell-Persson på Backen på bybefolkningens begäran. 

 

Filialen i Säbyggeby läggs ned

Detta i brist på lokal.