Bolaget Ugglebo

 

Ordinarie bolagsstämma för Ugglebo Arbetareförenings AB äger rum tisdagen den 21 maj 2019 kl 19:00.

Följande dokument finns att tillgå:

Dagordning Bolagsstämma 2019

Ugglebo motioner

Ugglebo motioner - styrelsens svar

Valberedningens förslag till Ugglebo Arbetareförenings bolagsstämma 2019