Bolaget Ugglebo

Information om vad som är aktuellt när det gäller bolagsstämma, våra fastigheter, vår styrelse samt våra aktier.

Läs mer >

Logotyp Ugglebo Arbetareförenings AB

Utdelade utvecklingsmedel 2020

Av de fonderade medlen som Ugglebo Arbetareförenings AB har avsatt för samarbete med olika utvecklingsprojekt har under 2020 följande tilldelats utvecklingspengar:

Ockelbo Ryttarförening, Ockelbo Expo och Uggleracet.

satt för samarbete med olika utvecklingsprojekt har under 2020 följande tilldelats utvecklingspengar:

Ockelbo Ryttarförening, Ockelbo Expo och Uggleracet.

 

bolaget ugglebo fastigheter

Ugglebo Arbetareförenings AB förvaltar 5 bostadslägenheter och 1 kontorslokal på Södra Åsgatan 15,
samt 1 butikslokal på Gäverängevägen 3, som hyrs ut externt.

Lediga lägenheter

Inga lediga lägenheter för närvarande.

Mats Åstrand, ordförande.

Marika Hansson, vice ordförande.

Marit Rempling, sekreterare.

Bo Lindström, vice sekreterare.

Joachim Krüger, ledamot.

Per-Ulf Carlsson, ledamot.

Anna Hålén, ledamot.

Kenneth Bengtsson, personalrepresentant.

 

Information om ändringar i ägandet genom arvskifte, gåva eller liknade ska anmälas till Ugglebo.

Finns det intresse av att köpa fler aktier ska även det anmälas till Ugglebo:

Telefon: 0297-571174 vardagar 9-14.

Det är ägarens ansvar att löpande anmäla ändringsuppgifter till Ugglebo.

Saknat aktiebrev ska anmälas till bolagsverket för dödning. Anmälan ska vara skriftlig och göras av dödsboet till den i aktieboken registrerade ägaren. Detta ska även meddelas till Ugglebo. Efter dödningsprocessen, 12 månader efter det att ansökan beviljats, kan ett nytt aktiebrev utfärdas. Bolagsverket tar ut en kostnad på 950 kr per ansökan. En ansökan kan omfatta fler en ett aktiebrev. Mer information om dödningsförfarandet finns på bolagsverkets hemsida bolagsverket.se.

Information om att äga aktier i Ugglebo >